Rijles vanaf 16,5 jaar?

Sinds 1 november 2011 is het dan eindelijk zo ver. Door het besluit van de Eerste Kamer mag iedereen die geboren is na 1 november 1994 mag op 17 jarige leeftijd het praktijkexamen doen bij het CBR en al vanaf 16,5 jaar rijles nemen. Het theorie examen is 1,5jaar geldig. Iedereen geboren voor 1 november 1994 mag vanaf 17 jaar rijles nemen en examen doen op de dag dat zij 18 jaar worden.

De coach/begeleider en zijn/haar taken

Als coach bent u het aanspreekpunt voor de jongere en coacht u waar nodig. De coach geeft geen rijles, maar uit onderzoek is gebleken dat alleen al de aanwezigheid van een coach een beschermende invloed op jongeren heeft.

De coach heeft een belangrijke en verantwoordelijke taak. Het is de bedoeling dat de jongere door het onder begeleiding rijden op verantwoorde wijze ervaring op doet. Tegelijkertijd krijgt hij of zij handreikingen om een veilige bestuurder te worden. U als coach heeft veel invloed op het gedrag van de jongere en daarmee op de verkeersveiligheid. Nog een aantal andere redenen om als coach op te treden:

 • de coach deelt zijn ervaringen in het verkeer met de jongere;
 • de coach geeft de jongere meer inzicht in verkeerssituaties;
 • de coach oefent invloed uit op het weggedrag van de jongere;
 • de coach leert de jongere beter autorijden;
 • de coach krijgt inzicht in het rijgedrag van een beginnende bestuurder;
 • de coach zorgt dat de jongere vanaf 18 jaar veiliger de weg op gaat;
 • de coach helpt de verkeersveiligheid in Nederland te vergroten.

Om met het coachen het gewenste resultaat te bereiken, zijn er een aantal Do’s en Don’ts voor u als coach

De Do’s:

 • de coach helpt en adviseert de jongere tijdens het rijden;
 • de coach deelt zijn ervaringen in het verkeer;
 • de coach helpt de jongere om vooruit te kijken;
 • de coach helpt de jongere om situaties in te schatten;
 • de coach fungeert als aanspreekpunt.

De Don’ts:

 • er is geen sprake van rijles geven, de jongere heeft het rijbewijs al behaald;
 • het is de rol van de coach om te adviseren, niet om te bekritiseren;
 • de coach is niet onder invloed van drugs, alcohol of medicijnen tijdens het begeleiden (Als de coach onder invloed aan het begeleiden is word het rijbewijs van de jongere direct ingenomen. De jongere krijgt een boete van €100 en hij/zij kan pas vanaf de 18de verjaardag opnieuw theorie- en praktijkexamen doen);
 • de coach mag alleen plaatsnemen op de bijrijdersstoel.

De coach heeft nadrukkelijk niet dezelfde rol als de rij instructeur. De coach fungeert als een aanspreekpunt voor de jongere en coacht waar nodig. De coach geeft geen rijles en verricht zelf geen bestuurdershandelingen. De jongere heeft zijn rijbewijs al behaald. Alleen al de aanwezigheid van een volwassene heeft in het buitenland een matigende en beschermende invloed op jongeren gehad. Dit heeft gezorgd voor een verhoogde verkeersveiligheid. Door meer rijervaring en begeleiding wordt de jongere een betere weggebruiker.

Eisen aan de coach:

Voordat u als coach mag optreden, dient u vermeld te worden op de begeleiders pas.  Hier leest u meer over deze pas. De jongere mag maximaal vijf coaches aanwijzen. Om coach te mogen worden, dient u aan een aantal eisen te voldoen.

Een coach:

 • moet minimaal 5 jaar in het bezit zijn van een personen autorijbewijs (rijbewijs B);
 • moet minimaal 27 jaar oud zijn;
 • mag in het verleden geen strafrechtelijke veroordelingen voor verkeersovertredingen hebben gehad;
 • mag in het verleden geen alcoholcursussen of gedragscursussen hebben gehad;
 • mag in het verleden geen onderzoeken naar de rijvaardigheid of rijgeschiktheid opgelegd hebben gekregen door het CBR;
 • mag niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen tijdens het begeleiden;
 • moet een geldig rijbewijs kunnen tonen;
 • mag geen alcoholslot op zijn auto hebben;
 • mag de afgelopen vier jaar geen educatieve maatregel door het CBR opgelegd hebben gekregen.

Voordat de pas wordt verstrekt, toetst de RDW of de opgegeven coach aan bovengenoemde ‘eisen’ voldoet. Wanneer dit niet het geval blijkt te zijn dan wordt dit schriftelijk aan de jongere meegedeeld.