Veilig remmen en slippen

Binnenkort gaan onze slipcursussen weer van start. Niet alleen omdat ze zo leuk zijn, maar vooral omdat het heel leerzaam is! Er wordt gereden met maximaal 3 cursisten per auto, waarbij in elke auto een instructeur zit, zodat er direct feedback gegeven kan worden. De trainingen worden op woensdag- en donderdagochtend gegeven. De cursus wordt gevolgd in voertuigen van het slipcentrum. Om voor zowel de cursist als medecursisten een zo hoog mogelijk rendement te halen, is het beslist noodzakelijk dat module 3 met goed gevolg is afgesloten door middel van deeltoets 3 (TTT). De cursus is één van de door het CBR goedgekeurde cursus om ROSO aan te mogen bieden.